Kategorie szkoleń
Sławomir Dąbrowski
Sławomir Dąbrowski
System 7/1
Doradca biznesowy z dużym doświadczeniem menedżerskim w produkcji i logistyce. Pasjonat budowania efektywnej kultury organizacyjnej przez zaangażowanie i rozwój zespołów. Zarządzał kilkunastoma zespołami liczącymi do 500 pracowników. Budował od podstaw zespoły i ich kulturę jak i przejmował już dojrzałe zespoły. Specjalizuje się we wspieraniu średnich firm w rozwoju i zwiększaniu rentowności, poprzez wdrażanie skutecznych metod i narzędzi zarządzania operacyjnego. Wspiera kadrę zarządzającą w budowie wydajnych zespołów, tworzeniu planów rozwojowych dla kadr, decentralizacji zarządzania i we wdrażaniu mechanizmów, które zapewniają realizację strategii. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku MBA Finanse, które ukończył w 2021 roku z wyróżnieniem za końcowy projekt doradczy.
Odwiedź nas na
© Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Copyright 2024 PFP