Kategorie szkoleń
Najczęściej zadawane pytania oraz regulamin
Najczęściej zadawane pytania

1. Jak dołączyć do szkolenia na żywo?

Po dokonaniu uprzednio zapisu na szkolenie w dniu webinaru należy ok. 5 min przed rozpoczęciem wydarzenia zalogować się na szkolenia.pfp.com.pl na swoje konto, a następnie przejść na kartę szkolenia i wybrać przycisk „Dołącz teraz”. Przycisk pojawia się dla osób zalogowanych 5 min przed rozpoczęciem spotkania.

2. Gdzie znajdę nagranie szkolenia?

Nagrania szkoleń online znajdują się na koncie użytkownika w dziale Moje Konto, w zakładce Mój rozwój (na samym dole) w sekcji Historia. Nagrania są dostępne przez 72h od ich zakończenia szkolenia.

3. Gdzie mogę znaleźć ankietę po szkoleniu online?

Ankieta jest dostępna przez 3 dni od zakończenia szkolenia w kalendarzu szkoleń, a także w zakładce Materiały szkoleniowe, Certyfikaty oraz w zakładce Mój Rozwój w sekcji Historia.

4. Dlaczego nie mam dostępu do ankiety?

Aby uzyskać dostęp do ankiety należy przebywać na webinarze przez minimum 75% czasu jego trwania.

5. Dlaczego nie mam dostępu do ankiety po obejrzeniu e-learningu?

Aby uruchomić ankietę i ukończyć e-learning należy odtworzyć wszystkie moduły zawarte w danym e-learningu. Po ukończeniu modułu powinien być widoczny kafelek z napisem „Odtwórz ponownie”. Jeśli przy danym module wyświetla się kafelek z napisem „Wznów” oznacza to, że nie został on odtworzony od początku do końca. Moduł powinien zostać odtworzony od początku do końca, bez przewijania.

6. Gdzie znajdę certyfikat?

Certyfikaty ukończonych szkoleń znajdują się na koncie użytkownika w Dziale Moje Konto, w zakładce Certyfikaty.

7. Gdzie znajdę materiały szkoleniowe?

Materiały szkoleniowe po zakończeniu webinaru i wypełnieniu obowiązkowej ankiety znajdują się w dedykowanej zakładce na koncie. Jeśli prezentacja lub inny materiał po danym szkoleniu nie jest widoczny należy skorzystać z opcji „Filtruj” wybierając tytuł szkolenia.

8. Nie mogę być na całym szkoleniu - Czy mogę dostać dostęp do nagrania?

Aby otrzymać dostęp do materiałów szkoleniowych, nagrania i certyfikatu należy przebywać zalogowanym na szkoleniu przez minimum 75% czasu trwania webinaru.

9. Czy szkolenia są płatne?

Wszystkie szkolenia dostępne dla na szkolenia.pfp.com.pl są w pełni bezpłatne. Webinary oraz e-learningi są realizowane w ramach działalności statutowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

10. Jak zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Jeśli użytkownik zapisał się na szkolenie i chciałby zrezygnować może to zrobić logując się na swoje konto, przechodząc do karty szkolenia i wybierając pod datą szkolenia i napisem „Gratulacje znajdujesz się na liście uczestników” opcje „…”, a następnie klikając pojawiający się przycisk „Odwołaj swój udział”.

I Kryteria uczestnictwa w szkoleniu

1. Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny.

2. Szkolenia organizowane są w szczególności dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, uczniów i studentów oraz osób, które chcą podnosić swoje kompetencje w celu przystosowania się do zmiennej rzeczywistości, a także sprawnego wykorzystywania wielu możliwości jakich dostarczają nowoczesne technologie XXI wieku.

3. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia innej liczby osób (mniejszej lub większej) z jednej firmy.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń na podstawie innych kryteriów, które podane będą do wiadomości w treści zaproszenia na konkretne szkolenie (tzw. szkolenia np. dla studentów).

5. Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń na podstawie innych wewnętrznych kryteriów, które mają na celu umożliwienie uczestnictwa w organizowanych szkoleniach jak największej liczbie nowych odbiorców.

6. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które regularnie nie brały udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa.

7. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie oraz nagrywanie materiałów w całości lub części jest zabronione.

II Procedura zgłoszenia uczestnictwa

1. Aby móc korzystać z platformy szkoleń online należy zarejestrować konto użytkownika pod adresem: www.szkolenia.pfp.com.pl.

2.  Każdy uczestnik zakłada swoje unikalne konto i nie ma możliwości, by za jego pośrednictwem dokonać zgłoszenia innych osób. Prosimy o dokładną weryfikację wprowadzonych danych (wielkość liter, polskie znaki, ilość członów nazwiska), ponieważ na ich podstawie będą generowane certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach – po wygenerowaniu certyfikatu, nie ma możliwości jego korekty.

3. Konto należy potwierdzić klikając w link aktywacyjny w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości e-mail (jeżeli wiadomość nie dotarła, zalecamy sprawdzić folder SPAM lub INNE).

III Szkolenia online

1. Wszystkie szkolenia odbywają się za pośrednictwem platformy www.szkolenia.pfp.com.pl.

2. Data i godzina rozpoczęcia szkolenia podane są przy każdym szkoleniu.

3. Zgłoszenie udziału w szkoleniu odbywa się poprzez zalogowanie na swoje konto użytkownika oraz zapisanie się na wybrany temat i termin szkolenia.

4. Po wysłaniu zgłoszenia, na wskazaną skrzynkę e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z plikiem (.ics) umożliwiającym dodanie szkolenia do kalendarza. Celem upewnienia się, że wiadomości e-mail dotrą do Państwa sugerujemy dodatnie adresu szkolenia@pfp.com.pl oraz platforma@pfp.com.pl do tzw. białej listy e-mailingowej.

5. W przypadku zgłoszenia się na warsztaty, podczas których liczba uczestników jest ograniczona, o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz frekwencja uczestnika na minionych szkoleniach.

6. Przesłanie zgłoszenia i jego akceptacja stanowią ostateczne zobowiązanie uczestnika do udziału, o ile szkolenie nie zostanie odwołane przez organizatorów.

7.  Lista szkoleń, na które zakwalifikował się uczestnik dostępna jest również w panelu użytkownika po zalogowaniu się na platformę.

8. Odwołanie udziału w szkoleniu lub zmiana daty wybranego szkolenia jest możliwa na koncie użytkownika w panelu Moje Konto, w zakładce Mój rozwój przy wybranym szkoleniu.

9. Do szkolenia można dołączyć po zalogowaniu się na swoje konto. Czerwony przycisk "dołącz" aktywowany jest na 5 minut przed rozpoczęciem szkolenia i znajduje się na karcie szkolenia lub po prawej stronie w kalendarzu użytkownika.

10. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wygenerowania certyfikatu (patrz pkt. VII) oraz pobrania materiałów ze szkolenia, a także odtworzenia nagrania ze szkolenia, które jest dostępne przez 72h od zakończenia szkolenia.

IV E-learning

1.  Wszystkie szkolenia odbywają się za pośrednictwem platformy www.szkolenia.pfp.com.pl

2. Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na wybrane szkolenie e-learningowe.

3. Szkolenia e-learning dostępne są bez ograniczeń czasowych, chyba, że treść szkolenia zdezaktualizuje się i zostanie usunięta lub w karcie szkolenia określono inaczej.

4. Po zakończeniu wszystkich modułów istnieje możliwość wygenerowania certyfikatu (patrz pkt. VII) oraz pobrania materiałów ze szkolenia.

5. Aby uzyskać certyfikat należy w ciągu 72 godzin od zakończenia e-learningu wypełnić ankietę. W przypadku braku wypełnienia ankiety, późniejsze wygenerowanie certyfikatu nie będzie możliwe. Ankieta jest dostępna przez 3 dni od zakończenia szkolenia w kalendarzu szkoleń, a także w zakładce Materiały szkoleniowe, Certyfikaty oraz w zakładce Mój Rozwój w sekcji Historia.

V Kursy

1. Wszystkie szkolenia odbywają się za pośrednictwem platformy www.szkolenia.pfp.com.pl

2. Zgłoszenie udziału w kursie odbywa się poprzez zalogowanie na swoje konto użytkownika oraz zapisanie się na wybrany kurs.

3. Kurs składa się z wydarzeń. Wydarzenia są dostępne w formie online lub e-learning lub w formie łączonej online oraz e-learning

4. Zapisanie się na wybrany kurs jest jednoznaczne z akceptacją zapisania się na wszystkie wydarzenia wchodzące w skład kursu.

5. Uczestnik nie jest obowiązany do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach kursu, jednakże wypisanie się z kursu nie jest możliwe.

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wydarzenia wchodzące w skład kursu mogą zostać zmodyfikowane przez Organizatora, poprzez np. pozyskania przez Organizatora dodatkowych materiałów tj. dodanie do kursu dodatkowych wydarzeń w formie szkoleń online lub szkoleń e-learning.

7. Każdorazowo dodanie przez Organizatora dodatkowych wydarzeń w ramach kursu, wiąże się otrzymaniem przez Uczestnika kursu powiadomienia na wskazany adres e-mail.

8. Po zakończeniu kursu istnieje możliwość wygenerowania certyfikatu (patrz VI Certyfikat) oraz pobrania materiałów ze szkoleń, a także odtworzenia nagrania ze szkolenia w formie online, które jest dostępne przez 72h od zakończenia szkolenia.

9.  Nie ma możliwości wygenerowania jednego certyfikatu dla wszystkich wydarzeń wchodzących w skład kursu.

VI Materiały do pobrania

1. Wszystkie materiały znajdujące się na platformie w zakładce materiały do pobrania są do wykorzystania przez użytkowników na potrzeby własne oraz potrzeby firmy.

2. Materiały do szkoleń on-line dostępne są dla uczestników szkoleń, po spełnieniu następujących warunków:

- dostęp do zapisu nagrania szkolenia on-line: konieczne uczestnictwo przez minimum 75% czasu trwania szkolenia, wypełnienie ankiety satysfakcji przed upływem 72h od czasu zakończenia szkolenia. Nagranie szkolenia dostępne jest przez ograniczonym czas tj. 72h od czasu zakończenia szkolenia,

- dostęp do materiałów w formie pdf i innych ze szkolenia on-line: konieczne uczestnictwo przez minimum 75% czasu trwania szkolenia, wypełnienie ankiety satysfakcji w ciągu 72h od zakończenia szkolenia. Materiały dostępne są na koncie użytkownika bez ograniczeń czasowych. Ankieta jest dostępna przez 3 dni od zakończenia szkolenia w kalendarzu szkoleń, a także w zakładce Materiały szkoleniowe, Certyfikaty oraz w zakładce Mój Rozwój w sekcji Historia.

3. Materiały do szkoleń e-learning dostępne są dla uczestników szkoleń, po spełnieniu następujących warunków:

- dostęp do zapisu nagrania szkolenia e-learning jest nieograniczony czasowo, chyba, że treść szkolenia zdezaktualizuje się i zostanie usunięta lub w karcie szkolenia określono inaczej,

- dostęp do materiałów ze szkolenia e-learning: wymogiem jest odtworzenie minimum 75% czasu trwania modułu szkolenia. Materiały dostępne są na koncie użytkownika bez ograniczeń czasowych.

VII Certyfikat

1. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo przez minimum 75% czasu trwania szkolenia.

2. Certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu generowane są przez uczestników samodzielnie po zalogowaniu się na konto użytkownika. Certyfikaty są w formie pliku pdf.

3. Warunkiem pobrania certyfikatu o uczestnictwie w szkoleniu jest wypełnienie krótkiej ankiety, która będzie dostępna dla uczestników po automatycznej weryfikacji obecności.

4. Warunkiem pobrania certyfikatu o uczestnictwie w szkoleniu jest wypełnienie ankiety w ciągu 72 godzin od zakończenia szkolenia. Dostęp do ankiety zostaje aktywowany automatycznie po weryfikacji obecności na szkoleniu. Ankieta jest dostępna przez 3 dni od zakończenia szkolenia w kalendarzu szkoleń, a także w zakładce Materiały szkoleniowe, Certyfikaty oraz w zakładce Mój Rozwój w sekcji Historia.

VIII Rejestracja na szkolenie/ rejestracja konta

Rejestracja na szkolenie/logowanie na konto uczestnika szkolenia jest równoznaczna z wyrażeniem przez uczestnika:

 1. zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO (Dz.U. UE L z 2016r. Nr 119/1) w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia (cyklu szkoleń) oraz potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu na zasadach opisanych poniżej.
  Dane osobowe uczestnika szkolenia (w tym w szczególności wskazany adres e-mail lub numer telefonu), będą przetwarzane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie zwaną dalej Administratorem danych lub inną wskazaną przez Administratora danych osobę lub instytucję będącą współorganizatorem szkolenia (cyklu szkoleń) w celu: dopełnienia wszelkich formalności związanych z organizacją szkolenia i udziałem w szkoleniu, w tym w szczególności:
  • zarejestrowania uczestnictwa w szkoleniu,
  • przygotowania listy obecności,
  • przekazywania informacji organizacyjnych związanych z procesem zapisywania się,
  • badania jakości szkolenia poprzez ankiety oceniające,
  • przekazywania uczestnikowi certyfikatów potwierdzających odbycie szkolenia.
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji i wynikających z zawartych przez Fundację umów z instytucjami publicznymi i finansowymi w związku z prowadzeniem działalności w zakresie oferowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego oraz realizacji zawartych z nimi umów, z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z zapisami umów i regulaminów instytucje te stają się administratorem tych danych osobowych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności,
 3. przekazywania uczestnikowi informacji o organizowanych przez Administratora innych szkoleniach w ramach cyklu szkoleń, konferencjach, spotkaniach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora,
 4. przekazywania uczestnikowi informacji o oferowanych przez Administratora produktach takich jak pożyczki, dotacje lub inne formy wsparcia adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Nadto Administrator informuje, iż podczas szkoleń mogą być wykonywane zdjęcia potwierdzające fakt organizacji szkolenia, które następnie mogą zostać wykorzystane w celach informacyjnych i promocyjnych działalności Administratora poprzez zamieszczenie ich:
Na stronach internetowych i portalach społecznościowych Administratora lub współorganizatora szkolenia;
w papierowych oraz elektronicznych materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Rejestracja na szkolenie /uczestnictwo w szkoleniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na utrwalanie oraz wykorzystywanie jego wizerunku na zasadach opisanych w punkcie 1-2 powyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania uczestnictwa w szkoleniu i odbycia szkolenia (obecności na szkoleniu) zgodnie z zasadami przyjętymi przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

W przypadku szkoleń stacjonarnych - składając podpis na liście obecności Uczestnik szkolenia potwierdza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu oraz zasadami przetwarzania przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie danych osobowych w związku z udziałem w szkoleniu / cyklu szkoleniowym.

Pełna treść informacji Administratora o zasadach przetwarzania danych osobowych, dostępna jest na stronie www.pfp.com.pl i zatytułowana RODO - Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych.

IX Odwołanie szkolenia

Organizator ma prawo odwołać lub przełożyć termin szkolenia online. O wszelkich zmianach, użytkownik jest na bieżąco informowany w wiadomości e-mail. Fakt ten nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń (w tym finansowych) ze strony użytkownika.

Aktualizacja regulaminu

28.02.2024 r.

Odwiedź nas na
© Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Copyright 2024 PFP