Kategorie szkoleń
Elżbieta Stelmach
Elżbieta Stelmach
Sapientia
Trener biznesu, coach kariery, coach kryzysowy, konsultant, doradca zawodowy, wykładowca na Studiach Podyplomowych. Praktyk Analizy Transakcyjnej, Trener i Partner metody FRIS®, Trener i facylitator Super Skills, Konsultant FACET5, opiekun merytoryczny Akademii Analizy Transakcyjnej dla Menedżerów na WSB w Szczecinie.