Kategorie szkoleń
Elżbieta Stelmach
Elżbieta Stelmach
Sapientia
Elżbieta Stelmach - Praktyk Analizy Transakcyjnej, Certyfikowany Trener narzędzia FRIS® , Trener biznesu, Coach kariery Coach kryzysowy, Certyfikowany trener narzędzia Super-Skills, Konsultant narzędzia FACET5, twórca Centrum Szkoleniowo-Rozwojowego Sapientia, które prowadzi od 1996r. Posiada 16 – letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami i organizacjami w oświacie niepublicznej (właściciel i dyrektor szkoły) oraz w branży turystycznej. Od ponad 20 lat prowadzi własną działalność gospodarczą, w tym szkoleniową. Współpracuje z firmami z branż: IT, usługowych, produkcyjnych, handlowych, tworząc programy rozwojowe, budując strategie rozwoju pracowników i menedżerów, oraz kompetencje społeczne. Wśród jej klientów są również jednostki administracji publicznej, sądy, uczelnie oraz placówki oświatowe. We współpracy z kadrą zarządzającą oraz przedstawicielami działów HR projektuje i prowadzi procesy rozwojowe oparte o diagnozę potrzeb oraz stałą ewaluację. Buduje strategie rozwoju zespołów, menedżerów i pracowników. Szkoli z zakresu: efektywnej komunikacji, negocjacji, gier psychologicznych i gier władzy, autoprezentacji i wystąpień publicznych, budowania i zarządzania zespołem, przywództwa, stresu i wypalenia zawodowego, efektywności osobistej i biznesowej. Prowadzi sesje mentoringowo-coachingowe dla kadry zarządzającej oraz menedżerów. Współpracuje z firmami z branż: IT, e-commerce, usługowej, produkcyjnej, handlowej. Wśród jej klientów są również jednostki administracji publicznej, sądy oraz placówki oświatowe. Jest też wykładowcą i opiekunem merytorycznym na studiach podyplomowych, m.in. WSB, US, ALK MBA. Absolwentka Szkoły Analizy Transakcyjnej oraz „Education via Autonomy”; Akademii Coachingu Kryzysowego; Studiów Podyplomowych „Coaching” na WSB w Poznaniu, „Psychologicznego Doradztwa Zawodowego i Personalnego” i „Psychologii w zarządzaniu” na UAM, „Socjoterapii i profilaktyka uzależnień”. W styczniu 2023, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, ukazała się książka uznana za bestseller, którą napisała wspólnie z Moniką Dawid-Sawicką - pozwalająca w praktyczny sposób wykorzystywać wiedzę z obszaru Analizy Transakcyjnej.
Odwiedź nas na
© Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Copyright 2024 PFP