Kategorie szkoleń
Maciej Kawecki
Maciej Kawecki
This Is IT
Gość specjalny projektu MOCni w biznesie Popularyzator technologiczny, dziennikarz naukowy powołany przez Komisję Europejską na funkcję Cyfrowego Ambasadora UE. Prezes Instytutu Lema. Autor kanału technologicznego This is IT na serwisie Youtube oraz bloga www.thisisit.edu.pl. Stawia na człowieka, który rozumie, że technologia to tylko i aż narzędzie w jego rękach, którym powinien pozytywnie zmieniać świat. Promuje to co polskie i innowacyjne. Technology popularizer, science journalist appointed by the European Commission as the EU Digital Ambassador. President of the Lem Institute. Author of the This is IT technology channel on YouTube and the thisisit.edu.pl blog. It relies on a person who understands that technology is just a tool in his hands with which he should positively change the world. It promotes what is Polish and innovative.
Odwiedź nas na
© Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Copyright 2024 PFP