Kategorie szkoleń
Andrzej Sikorski
Andrzej Sikorski
ABC Sikorski
GOŚĆ SPECJALNY Wykładowca: mgr Andrzej Sikorski – w 1980 roku ukończył Ekonomikę Transportu na Uniwersytecie Gdańskim. Wiedzę uzupełniał na kursach min. we Francuskim Instytucie Zarządzania i Zrzeszeniu Prawników Polskich. Autor wielu publikacji na tematy związane z handlem zagranicznym i transportem międzynarodowym. Autor książki „Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym”, opublikowanej w 2013 roku w wydawnictwie ODDK Gdańsk. Od 40 lat praktycznie związany z logistyką międzynarodową. Karierę zawodową zaczynał w Zarządzie Portu Gdynia, potem: C. Hartwig Warszawa i zagraniczne firmy logistyczne LEP International i GeoLogistics Corp. Od 1996 roku prowadzi także działalność konsultanta i wykładowcy. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń i reklamacjach z tytułu umowy sprzedaży międzynarodowej oraz spedycji i transportu. Prowadzi szkolenia z następujących tematów: „Warunki Handlowe Incoterms 2020” „Transport i spedycja drogowa krajowa i międzynarodowa. Prawo przewozowe, Konwencja CMR, umowa spedycji – prawa obowiązki stron, reklamacje” „Transport morski – konosament, przewozy liniowe, kontenery” Szkolił takie firmy jak: Unilever, DSV, RABEN, GEFCO, ArcelorMittal, przez wiele lat prowadził zajęcia dla Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD), były moderator na forum Giełdy Trans. Gościnny wykładowca na SGGW.
Odwiedź nas na
© Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Copyright 2023 PFP