Kategorie szkoleń
Kamila Florczak
Kamila Florczak
AGRO-GRANT Kamila Florczak
Absolwentka inżynierii architektury krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz ekonomii gospodarstw rolnych w Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Od 2012 roku prowadzi własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa rolniczego i rolnośrodowiskowego, pozyskiwania funduszy z PROW oraz związana z bieżącą obsługa gospodarstw rolnych. Wraz z partnerem prowadzi 100 ha gospodarstwo rolne z hodowla bydła mięsnego rasy Limousine. Wieloletnie doświadczenie w ubezpieczeniach.