Kategorie szkoleń
Mateusz Brzeziński
Mateusz Brzeziński
Brzeziński i Wspólnicy spółka komandytowa
Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałem zarówno w największych polskich kancelariach, jak również w kancelariach butikowych wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach. Praktykę zawodową zdobyłem w zamówieniach publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. W trakcie swojej przygody z zamówieniami publicznymi również występowałem jako kontroler zamówień publicznych, w szczególności współfinansowanych ze środków europejskich. Taka kompilacja doświadczeń pozwala nie tylko na szersze spojrzenie na poruszana tematykę, ale również na możliwość przewidzenia działań, które druga strona może podjąć. Możecie Państwo liczyć na proaktywną postawę z mojej strony – wskazywanie najlepszych opcji, a nie tylko zagrożeń wynikających z podejmowanych działań. Dlatego też, prowadzę szkolenia z zakresu szeroko rozumianych zamówień publicznych, które kładą nacisk na jak najbardziej praktyczna ich stronę.
Odwiedź nas na
© Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Copyright 2024 PFP