Kategorie szkoleń
Katarzyna Michalska
Katarzyna Michalska
CENTRUM RESTRUKTURYZACJI I MEDIACJI SP. Z O.O.
Doradca restrukturyzacyjny czynnie reprezentujący dłużników w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, specjalista do spraw restrukturyzacji i upadłości. Absolwentka Wydziału Prawa Upadłościowego i Naprawczego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, a także absolwentka Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji na Collegium Civitas.